Toimintasuunnitelma 2017

Oulun seudun YK-yhdistys ry
Toimintasuunnitelma 2017, hyväksytty syyskokouksessa 10.11.2016

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä Oulun seudulla tunnetuksi Yhdistyneiden kansakuntien päämääriä ja toimintaa ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä ja rauhanomaista yhteistoimintaa. Yhdistyksen jatkuvaa, keskeistä toimintaa on YK:n tavoitteisiin liittyvä tiedotus- ja valistustoiminta sekä opintomatkat ja -vierailut.

Yhdistys järjestää 2017 keskustelutapahtumia sekä ainakin yhden opintomatkan. Toiminnallaan yhdistys pyrkii kehittymään alueellisesti keskeiseksi yhteiskunnalliseksi osallistumis- ja vaikuttamiskanavaksi Oulun seudun nuorille. Yhdistys pyrkii järjestämään ainakin yhden tapahtuman opiskelijajärjestön kanssa ja yhden tapahtuman muun paikallisjärjestön kanssa.

Yhdistys pyrkii aktiivisesti lähettämään ja tukemaan delegaatioita vastaavien järjestöjen tapahtumiin Suomessa tai Pohjoismaissa. Yhteyksiä Suomen YK-nuoriin ja Suomen YK-liittoon pidetään yllä säännöllisesti ja delegaatioihin osallistumista kannustetaan. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään yhteisiä tapahtumia muiden Suomen YK-nuoriin kuuluvien jäsenjärjestöjen kanssa.

Yhdistyksen viestintäkanavia ovat facebook, webbisivut, sähköpostilista, Twitter ja Instagram. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan suomeksi ja englanniksi, mikäli muu ei ole perusteltua.

Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen sähköpostilistalla.

Yhdistyksen vapaaehtoisille mahdollistetaan yhdistyksen tunnuksilla varustettujen paitojen hankkiminen joko yhdistyksen tuella tai kattojärjestön tuella.

Toimintasuunnitelman toteutumista arvioidaan kevätkokouksessa.