Säännöt

OULUN SEUDUN YK-YHDISTYS ry:n SÄÄNNÖT
1 §
Yhdistyksen nimenä on Oulun seudun YK-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Yhdistyneiden kansakuntien päämääriä ja toimintaa ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä ja rauhanomaista yhteistoimintaa. Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa sekä opinto- ja julkaisutoimintaa järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia, kursseja ja neuvottelutilaisuuksia. Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanee asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia.

3 §
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen yhteisöjäseneksi rekisteröidyn yhdistyksen tai henkilöjäseneksi yksityisen henkilön, joka on halukas toimimaan yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi, tai kannattavaksi jäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön ja yksityisen henkilön, joka on halukas taloudellisesti tukemaan yhdistyksen toimintaa. Lisäksi hallitus voi kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön.

4 §
Sekä yhteisöjäsenet että henkilöjäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

5 §
Yhdistyksen toimieliminä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Yhdistyksen ylintä valtaa käyttää yhdistyksen kokous, jossa kullakin henkilöjäsenellä on yksi ääni ja jossa kullakin yhteisöjäsenellä on viisi ääntä, kuitenkin niin, ettei yhden edustajan antamat äänet ylitä 1/4 kaikista kokouksessa annetuista äänistä. Jokaisella yhteisöjäsenellä on oikeus lähettää kokoukseen kolme edustajaa, joilla kullakin on puhevalta, mutta joista vain yhdellä on oikeus käyttää yhteisön äänivaltaa.

6 §
Kutsut yhdistyksen kokouksiin on julkaistava lehdissä, joista hallitus päättää, tai lähetettävä kirjallisesti yhdistyksen jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

7 §
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa: kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Hallitus voi kutsua tarvittaessa koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen ylimääräinen kokous koolle myös, mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytää.

8 §
Kevätkokouksessa:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Tarkastetaan hallituksen edelliseltä vuodelta laatima toimintakertomus
4. Vahvistetaan edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
5. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

9 §
Syyskokouksessa:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet
4. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta
5. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
6. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
7. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

10 §
Päätökset yhdistyksen
kokouksissa ja hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöl1ä, ellei laista tai säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, paitsi henkilövaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

11 §
Yhdistyksen kokouksissa ja hallituksen kokouksissa pidetään päätöspöytäkirjaa.

12 §
Yhdistyksen jäsenten esitykset, jotka halutaan varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi, on jätettävä kirjallisena yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta.

13 §
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään yksi (1) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallituksen kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kiireellisessä asiassa voidaan hallitus kutsua koolle lyhyemmässäkin ajassa, jonka hallitus päättää. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolmasosa hallituksen muista jäsenistä on läsnä.

14 §
Hallitus valitsee yhdistykselle taloudenhoitajan ja tarvittaessa muita toimihenkilöitä. Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja tarpeen mukaan erilaisia toimikuntia. Hallitus voi nimetä toimikuntiin myös henkilöitä, jotka eivät ole hallituksen jäseniä.

15 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

16 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit sekä toimintakertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen helmikuun 1. päivää annettava
yhdistyksen tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun 15. päivään mennessä.

17 §
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kaksi kolmannesta (2/3) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Näille säännöille ja niille tehtäville muutoksille on saatava Suomen YK-liiton hallituksen hyväksyminen.

18 §
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään neljätoista (14) päivää. Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

19 §
Jos yhdistys on päätetty purkaa, luovutetaan sen varat Suomen YK-liitto – Finlands FN-förbund ry:lle.

20 §
Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s